Poradnictwo

W chwili obecnej spotkania w naszej Poradni Życia Rodzinnego odbywają się w formie on-line.

Poradnictwo przedmałżeńskie i rodzinne w Diecezji Sosnowieckiej
(spotkania indywidualne po odbyciu spotkań grupowych)

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu
ul. Skautów 1
41-216 Sosnowiec
tel. (32) 269-51-70 w godz. 10:00-13:30

Pozostałe miejsca poradnictwa indywidualnego prowadzone są w miejscach prowadzenia Prakan – patrz Prekany i kursy przedmałżeńskie.

a

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sosnowieckiej

W ramach Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckej działa:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Wspólnota par niesakramentalnych "Drogi nadziei".

Skontaktuj się z nami